สุขภาพดีด้วยการกินอาหารให้ครบ 5หมู่

สุขภาพดีด้วยการกินอาหารให้ครบ 5หมู่

สุขภาพดีด้วยการกินอาหารให้ครบ 5หมู่
การมีสุขภาพดีด้วยการกินอาหารนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่เราสามารถทำได้ทุกคน เพราะการคัดสรรอาหารที่ดีให้กับตัวเองนั้นเป็นเรื่องง่ายๆ เราสามารถเลือกอาหารที่มีประโยชน์และสร้างคุณค่าให้กับร่างกายเราได้ไม่ยาก อีกทั้งส่วนประกอบในสารอาหารประเภทต่างๆที่เรายังต้องให้ความสำคัญ เพื่อให้คนไทยมีหลักในการกินอาหารให้หลากหลายมากขึ้น การกินอาหารให้ครบ 5หมู่จึงทำให้เราแยกแยะได้ไม่ยากว่าอาหารหมู่ไหนประกอบด้วยอะไร มีสารอาหารอะไรให้ประโยชน์กับสุขภาพเราอย่างไรบ้าง อาหาร5หมู่ประกอบด้วยดังนี้

ประโยชน์การกินอาหารเพื่อสุขภาพ
อาหารหลัก 5 หมู่ มีอะไรบ้าง

อาหารหมู่ที่ 1 เนื้อสัตว์ นมไข่ ต่างๆ ถั่วเมล็ดแห้งและงา ซึ่งจะช่วยให้ร่างกาย เจริญเติบโต แข็งแรง และช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของสุขภาพร่างกาย

อาหารหมู่ที่2 แป้ง ข้าว มัน น้ำตาล ให้พลังงานแก่ร่างกาย
อาหารหมู่ที่3 พืชผักต่างๆ เพื่อเสริมสร้างการทำงานของร่างกายให้เป็นปกติ
อาหารหมู่ที่4 ผลไม้ต่างๆ ให้ประโยชน์เช่นเดียวกับหมู่ที่ 3
อาหารหมู่ที่5 น้ำมันและไขมันจากพืชและสัตว์ ซึ่งจะให้พลังงานและความอบอุ่นต่อร่างกาย

เราควรกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ และกินอาหารในแต่ละหมู่ให้หลากหลายประเภท หลายชนิดแตกต่างกันไป เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารต่างๆกันไปให้ครบปริมาณที่เพียงพอกับความต้องการ แต่ถ้าคุณกินอาหารไม่ครบ 5 หมู่ อาจทำให้ร่างกายสุขภาพของคุณได้รับสารอาหารบางประเภทไม่เพียงพอ หรือได้รับมากจนเกินไป ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพได้